Dicţionar - Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent » Dicţionar » Avraam Formularul 2% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 2%

» Link-uri

» Contact
www.arhiepiscopiatomisului.ro
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Î
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Ş
T
Ţ
U
V
W
X
Y
Z

Avraam

— patriarh al Vechiului Testament (sec. XIX î.Hr.), a fost fiul lui Terah, descendent din neamul lui Sem, unul din fiii lui Noe, cel care, pentru credinţa sa într-un singur Dumnezeu, a fost mântuit de Dumnezeu de potop şi a salvat astfel neamul omenesc şi viaţa pe pământ. Când Dumnezeu a alungat din rai, blestemându-i pe primii oameni pentru păcatul neascultării şi nesocotirii cuvântului dumnezeiesc, nu i-a părăsit cu totul, ci le-a dat speranţa trimiterii pe pământ a unui Mântuitor care să le spele păcatul şi să mântuiască neamul omenesc. Pentru împlinirea acestei promisiuni, Dumnezeu l-a ales pe Avram (aşa se numea înainte de a fi ales), care trăia cu familia sa în cetatea Ur din Caldeea (în Mesopotamia) şi i-a poruncit să se stabilească în ţara Canaanului. Aici Avram, care şi-a schimbat acum numele în Avraam în urma legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu el (Facere 12, 1-2), a dat naştere „poporului ales“ numit Israel, după numele unuia dintre urmaşii lui Avraam, Iacov-Israel, fiul lui Isaac şi părintele celor douăsprezece seminţii ale poporului evreu. Din acest popor ales (Deuteronom 14,1-2), al lui Israel, care a dus mai departe credinţa într-un singur Dumnezeu, avea să se nască Iisus Hristos, Mântuitorul, care să ridice păcatul lumii (Facere 12, 1-5; Fapte 7, 1-8); v. Ismael , islamismul .


Site-ul oficial al Arhiepiscopiei Tomisului
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact