Dicţionar - Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent » Dicţionar » an bisericesc Formularul 2% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 2%

» Link-uri

» Contact
www.arhiepiscopiatomisului.ro
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Î
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Ş
T
Ţ
U
V
W
X
Y
Z

an bisericesc

liturgic

— începe la 1 septembrie şi se termină la 31 august, spre deosebire de anul civil sau calendaristic, care începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie; anul bisericesc înseamnă totalitatea manifestărilor de cult liturgic al Bisericii creştine, cult ce are ca scop ca Persoana şi amintirea Mântuitorului să fie prezentă continuu, în chip tainic, dar şi real, în Biserica pe care El a întemeiat-o. Anul bisericesc e format din două cicluri concentrice: a) ciclul mobil care se învârteşte în jurul sărbătorii Paştilor (cu date variabile de la an la an) şi are în centrul său Persoana şi activitatea Mântuitorului, a cărui proslăvire se face în cântările din Octoih, Triod şi Penticostar; legat de sărbătoarea învierii, anul bisericesc e împărţit în trei perioade: perioada prepascală sau a Triodului (care cuprinde slujbele acestei etape a Postului Mare), perioada pascală sau a Penticostarului (care cuprinde slujbele învierii, până la Rusalii) şi perioada postpascală sau a Octoihului; aceste cărţi sunt folosite de cântăreţi la strană, în fiecare din aceste perioade; având în centru Persoana Mântuitorului, acest ciclu se mai numeşte şi ciclul Hristologic sau Pascal; b) ciclul fix, al doilea din ciclurile concentrice ale anului bisericesc, comemorează şirul Sfinţilor pomeniţi în fiecare din cele 12 luni ale anului liturgic, care începe la 1 septembrie şi se termină la 31 august; se numeşte şi ciclul sanctorial sau mineal, pentru că slujba sfinţilor este cuprinsă în cele 12 Minee. La catolici, anul bisericesc începe cu prima duminică din Advent (Adventus), cea mai apropiată de 30 noiembrie (când începe postul Crăciunului la ei). Ortodocşii păstrează tradiţia iudaică (după care 1 septembrie era începutul anului civil la evrei), care considera această zi (1 sept.) începutul creaţiei lumii; tot în această zi, Iisus Hrisros şi-ar fi început activitatea publică, citind în sinagogă cuvintele proorocului Isaia (61, 1-2): „Duhul Domnului este peste Mine, că Domnul M-a uns să binevestesc săracilor... ca să dau de ştire un an de milostivire al Domnului“ (cf. Luca 4, 18-19).

Vezi şi timpul


Site-ul oficial al Arhiepiscopiei Tomisului
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact