Dicţionar - Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent » Dicţionar » Apostol Formularul 2% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 2%

» Link-uri

» Contact
www.arhiepiscopiatomisului.ro
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Î
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Ş
T
Ţ
U
V
W
X
Y
Z

Apostol

Pericopele apostolilor

(ὁ ἀπόστολος — o apostolos; βιβλίον, τό — to biblion = carte)
— cuprinde Faptele Apostolilor şi Epistolele cuprinse în Noul Testament şi din care se citesc pericope înainte de citirea Evangheliei, în timpul slujbei Sfintei Liturghii. APOSTOL — trimis, purtător de cuvânt. Apostolii sunt cei 12 bărbaţi aleşi de Iisus, care au fost „trimişi“ să predice Evanghelia şi au primit (în ziua Pogorârii Duhului Sfânt) harul de a vorbi în limbi şi a face minuni. Ca simpli oameni, Apostolii n-ar fi putut împlini sarcina divină care le-a fost încredinţată. Despre alegerea lor scrie Sf. Ev. Matei (cap. 10, vers. 2-5, 7-8 şi 19-20) şi îi numeşte: „întâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacob al lui Zevedeu şi Ioan, fratele lui; Filip şi Vartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi ce se zice Tadeu; Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut. Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor şi zicând: ... Şi mergând, propovăduiţi, zicând: S-a apropiat împărăţia cerurilor. Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i... nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi; fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi“. Trimiterea la propovăduire a Sfinţilor Apostoli va fi poruncită de Mântuitorul şi după înviere: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura“ (Marcu 16, 15). Despre activitatea şi destinul Sfinţilor Apostoli, după înălţarea la cer a Mântuitorului, aflăm din cartea Noului Testament, intitulată Faptele Apostolilor; vezi şi pericopă , lecturi biblice .


Site-ul Institutului cultural-misionar TRINITAS
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact