Dicţionar - Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent » Dicţionar » apofatic Formularul 2% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 2%

» Link-uri

» Contact
www.arhiepiscopiatomisului.ro
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Î
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Ş
T
Ţ
U
V
W
X
Y
Z

apofatic

(ἀποφατικῶς — apofatikos = negând, prin negaţie; de la ἀποφάσκω — apofasko = a nega) şi catafatic (κατάφασις — katafasis = afirmare; de la καταφάσκω — katafasko = a afirma)
— modalitate de cunoaştere a lui Dumnezeu prin antinomie, adică pe calea negaţiei şi pe calea afirmaţiei. Calea apofatică înseamnă cunoaşterea lui Dumnezeu prin negaţie. Dumnezeu este necuprins, nemărginit, incognoscibil pe calea raţiunii; pe cale catafatică existenţa lui Dumnezeu se susţine prin afirmaţii: Dumnezeu este bun, atotputernic, înţelept etc. Dumnezeu este cognoscibil prin opera Sa, prin tot ce există şi a creat, dar este incognoscibil în fiinţa Sa. Prin opera Sa, El poate fi numit, I se poate da un nume (creator, înţelept), dar prin fiinţa Sa nu are nume, este negrăit.


Site-ul Sfaturi Ortodoxe
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact