Dicţionar - Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent » Dicţionar » amvon Formularul 2% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 2%

» Link-uri

» Contact
www.arhiepiscopiatomisului.ro
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Î
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Ş
T
Ţ
U
V
W
X
Y
Z

amvon

(ἄμβων, ὁ — amvon, d. ἀναβαίνω — anavaino = a se urca, a se sui)
este astăzi un mic balcon pe peretele de miazănoapte al bisericii, în interiorul naosului, mai aproape sau mai departe de altar, aşezat la oarecare înalţime, sevind pentru slujitorii bisericii, care urcă în amvon să citească Evanghelia şi să rostească predica. De formă rotundă sau hexagonală, amvonul este împodobit cu sculpturi în lemn sau bronz, care au un caracter simbolic: porumbelul simbolizează pe Sfântul Duh, crucea e simbol al credinţei, ancora e simbol al speranţei, inima e simbol al dragostei, iar trâmbiţa simbolizează propovăduirea evangheliei. În trecut, amvonul îşi avea locul în mijlocul bisericii şi era în formă de estradă sau de catedră, servind acelaşi scop ca şi azi. În plus, aici se citea, de către preot sau arhiereu şi rugăciunea finală de concediere a credincioşilor şi de binecuvântare, de la sfârşitul Liturghiei, de unde şi numele ei de „Rugăciunea amvonului“, sub care o cunoaştem astăzi. Tot de pe acest amvon se făceau comunicările diverse despre: viaţa bisericii, sărbători, dispoziţii canonice şi alte probleme de interes general pentru credincioşi. Astăzi, în marea majoritate a bisericilor, mai ales cele de la ţară, amvonul de odinioară a dispărut, rămânând însemnat numai locul, printr-o cruce sau un cerc sub policandrul cel mare; diaconii citesc pe acest loc ecteniile sau cântăreţul citeşte de aici Apostolul. Funcţia vechiului amvon fix e îndeplinităa azi de un amvon portativ, numit Analoghion (lat. analogium, gr. ἀναλόγιον, τό — analoghion), în formă de pupitru pliant, acoperit cu o pânză brodată; acesta se aşează în mijlocul bisericii ori în faţa uţilor împărăteşti, după caz, şi pe el stă Biblia când se citeşte şi când se predică. Amvon mai este numit şi mijlocul soleii lărgite; în vechile cărţi de slujbă, amvon însemna pronaos sau tindă, pridvor( v. Mineiul pe Martie, Buda, 1805, f. 94, r. col. 12: „Ieşim în amvon şi se face Litie...“); Doamna Bălaşa, soţia lui Constantin Şerban a fost înmormântată în amvonul biesricii de la Curte (la Târgovişte)“ — Călătoria patriarhuli Macarie în Şările Române, Bucureşti, 1900, p. 152.


Site-ul oficial al Arhiepiscopiei Tomisului
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact