[ VTVechiul Testament
[ PsPsalmii
Cap. 1PSALMUL 1 a
Cap. 2PSALMUL 2 a
Al lui David.
Cap. 3PSALMUL 3
Al lui David; când fugea de dinaintea fiului său Abesalom 
a.
Cap. 4PSALMUL 4
Pentru sfârşit 
a: o cântare a lui David, printre psalmi.
Cap. 5PSALMUL 5
Pentru sfârşit: un psalm al lui David, pentru cea care a dobândit moştenirea.
Cap. 6PSALMUL 6
Pentru sfârşit: un psalm al lui David, printre cântările pentru Octavă 
a
Cap. 7PSALMUL 7
Un psalm al lui David, pe care l-a cântat Domnului pentru cuvintele lui Huşai, fiul lui Iemeni. 
a
Cap. 8PSALMUL 8
Pentru sfârşit: un psalm al lui David privitor la teascurile de vin. 
a
Cap. 9PSALMUL 9 a
Pentru sfârşit: un psalm al lui David cu privire la cele ascunse ale Fiului b.
Cap. 10PSALMUL 10
Pentru sfârşit: un psalm al lui David.
Cap. 11PSALMUL 11
Pentru sfârşit: un psalm al lui David pentru Octavă.
Cap. 12PSALMUL 12
Pentru sfârşit: un psalm al lui David.
Cap. 13PSALMUL 13
Pentru sfârşit: un psalm al lui David.
Cap. 14PSALMUL 14
Un psalm al lui David.
Cap. 15PSALMUL 15
Inscripţie pe stâlp; a lui David.
Cap. 16PSALMUL 16
O rugăciune a lui David.
Cap. 17PSALMUL 17
Pentru sfârşit: pentru robul lui Dumnezeu David; ce I-a grăit el Domnului prin chiar cuvintele acestei cântări în ziua în care Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmaşilor săi şi din mâna lui Saul  
a. Şi a zis:
Cap. 18PSALMUL 18
Pentru sfârşit: un psalm al lui David.
Cap. 19PSALMUL 19
Pentru sfârşit: un psalm al lui David.
Cap. 20PSALMUL 20
Pentru sfârşit: un psalm al lui David.
Cap. 21PSALMUL 21
Pentru sfârşit: un psalm al lui David cu privire la ajutorul ce vine dimineaţa.
Cap. 22PSALMUL 22
Un psalm al lui David. 
a
Cap. 23PSALMUL 23
Un psalm al lui David; pentru ziua cea dintâi de după Sâmbătă.
Cap. 24PSALMUL 24
Un psalm al lui David.
Cap. 25PSALMUL 25
Al lui David.
Cap. 63PSALMUL 63
Pentru sfârşit: un psalm al lui David.
Cap. 64PSALMUL 64
Pentru sfârşit: un psalm-cântare al lui David, odă cântată de Ieremia şi Iezechiel şi de poporul robit, când erau ei gata de plecare 
a.
Cap. 65PSALMUL 65
Pentru sfârşit: o cântare psalmodică a învierii 
a.
Cap. 66PSALMUL 66
Pentru sfârşit: printre cântări, un psalm-cântare al lui David 
a.
Cap. 67PSALMUL 67
Pentru sfârşit: un psalm-cântare al lui David.
Cap. 68PSALMUL 68
Pentru sfârşit: privitor la [stihurile] ce se cântă cu schimbul; un psalm al lui David. 
a
Cap. 69PSALMUL 69
Pentru sfârşit: al lui David; spre aducere aminte, ca Domnul să mă mântuiască. 
a
Cap. 70PSALMUL 70
Al lui David. Un psalm al fiilor lui Ionadab şi al celor dintâi care au fost duşi în robie. (Fără titlu la Evrei). 
a
Cap. 71PSALMUL 71
Pentru Solomon 
a.
Cap. 72PSALMUL 72
Un psalm al lui Asaf. 
a
Cap. 73PSALMUL 73
Un psalm al lui Asaf; spre pricepere.  
a
Cap. 74PSALMUL 74
Pentru sfârşit: Nu nimici! 
a Un psalm-cântare al lui Asaf.
Cap. 75PSALMUL 75
Pentru sfârşit: Printre cântări. Un psalm al lui Asaf, cântare Asirienilor 
a.
Cap. 76PSALMUL 76
Pentru sfârşit: un psalm al lui Asaf, cu privire la Iditun.
Cap. 77PSALMUL 77
Al lui Asaf, spre înţelegere. 
a
Cap. 78PSALMUL 78
Un psalm al lui Asaf.
Cap. 79PSALMUL 79
Pentru sfârşit: în legătură cu cei ce se schimbă; o mărturie a lui Asaf; un psalm despre Asirieni.
Cap. 80PSALMUL 80
Pentru sfârşit: un psalm al lui Asaf despre teascurile de vin. 
a
Cap. 81PSALMUL 81
Un psalm al lui Asaf.
Cap. 82PSALMUL 82
Un psalm-cântare al lui Asaf.
Cap. 83PSALMUL 83
Pentru sfârşit: fiilor lui Core, cu privire la teascurile de vin.
Cap. 84PSALMUL 84
Pentru sfârşit: un psalm fiilor lui Core.
Cap. 85PSALMUL 85
O rugăciune a lui David.
Cap. 86PSALMUL 86
Un psalm-cântare, fiilor lui Core.
Cap. 87PSALMUL 87
Un psalm-cântare, fiilor lui Core; pentru sfârşit, privitor la răspunsul lui Maelet 
a, în legătură cu înţeleptele învăţături către Eman Israelitul.
Cap. 88PSALMUL 88
Spre învăţătură, lui Etan Israelitul. 
a
Cap. 89PSALMUL 89
O rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu. 
a
Cap. 90PSALMUL 90
O cântare-laudă a lui David. 
a
Cap. 91PSALMUL 91
Un psalm-cântare, pentru Ziua Sâmbetei.
Cap. 92PSALMUL 92
O cântare-laudă a lui David; pentru ziua de dinaintea Sâmbetei, când pământul a fost locuit pentru întâia oară. 
a
Cap. 93PSALMUL 93
Un psalm al lui David; pentru cea de a patra zi a săptămânii. 
a
Cap. 94PSALMUL 94
O cântare-laudă a lui David (fără titlu la Evrei).
Cap. 95PSALMUL 95
O cântare-laudă; a lui David; când a fost Casa zidită după întoarcerea din robie. Fără titlu la Evrei.
Cap. 96PSALMUL 96
Al lui David; când pământul i-a fost înapoiat 
a. Fără titlu la Evrei.
Cap. 97PSALMUL 97
Un psalm al lui David. 
a
Cap. 98PSALMUL 98
Un psalm al lui David.
Cap. 99PSALMUL 99
Psalm de laudă.
Cap. 100PSALMUL 100
Un psalm al lui David.
Cap. 101PSALMUL 101
Rugăciunea unui sărac mâhnit care-şi revarsă rugăciunea înaintea Domnului. 
a
Cap. 102PSALMUL 102
Al lui David.
Cap. 103PSALMUL 103
Al lui David.
Cap. 104PSALMUL 104
Aliluia 
a.
Cap. 105PSALMUL 105
Aliluia.
Cap. 106PSALMUL 106
Aliluia.
Cap. 107PSALMUL 107
O cântare psalmică a lui David.
Cap. 108PSALMUL 108
Pentru sfârşit 
a; un psalm al lui David.
Cap. 109PSALMUL 109
Un psalm al lui David 
a.
Cap. 110PSALMUL 110
Aliluia.
Cap. 111PSALMUL 111
Aliluia.
Cap. 112PSALMUL 112
Aliluia.
Cap. 113PSALMUL 113
Aliluia.
Cap. 114PSALMUL 114
Aliluia.
Cap. 115PSALMUL 115
Aliluia.
Cap. 116PSALMUL 116
Aliluia.
Cap. 117PSALMUL 117
Aliluia.
Cap. 118PSALMUL 118 a
Aliluia.
Cap. 119PSALMUL 119
O cântare a treptelor 
a.
Cap. 120PSALMUL 120
O cântare a treptelor.
Cap. 121PSALMUL 121
O cântare a treptelor.
Cap. 122PSALMUL 122
O cântare a treptelor.
Cap. 123PSALMUL 123
O cântare a treptelor.
Cap. 124PSALMUL 124
O cântare a treptelor.
Cap. 125PSALMUL 125
O cântare a treptelor.
Cap. 126PSALMUL 126
O cântare a treptelor.
Cap. 127PSALMUL 127
O cântare a treptelor.
Cap. 128PSALMUL 128
O cântare a treptelor.
Cap. 129PSALMUL 129
O cântare a treptelor.
Cap. 130PSALMUL 130
O cântare a treptelor.
Cap. 131PSALMUL 131
O cântare a treptelor.
Cap. 132PSALMUL 132
O cântare a treptelor; a lui David.
Cap. 133PSALMUL 133
O cântare a treptelor.
Cap. 134PSALMUL 134 a
Aliluia.
Cap. 135PSALMUL 135
Aliluia.
Cap. 136PSALMUL 136 a
Al lui David.
Cap. 137PSALMUL 137
Al lui David.
Cap. 138PSALMUL 138
Pentru sfârşit. Al lui David. Un psalm al lui Zaharia în diaspora. 
a
Cap. 139PSALMUL 139
Pentru sfârşit. Un psalm al lui David.
Cap. 140PSALMUL 140 a
Un psalm al lui David.
Cap. 141PSALMUL 141
Învăţătură a lui David, când era el în peşteră, rugându-se. 
a
Cap. 142PSALMUL 142
Un psalm al lui David; când fiul său 
a îl urmărea.
Cap. 143PSALMUL 143
Al lui David; cu privire la Goliat. 
a
Cap. 144PSALMUL 144
O cântare de laudă a lui David.
Cap. 145PSALMUL 145
Aliluia. Al lui Agheu şi Zaharia 
a.
Cap. 146PSALMUL 146
Aliluia. Al lui Agheu şi Zaharia.
Cap. 147PSALMUL 147
Aliluia. Al lui Agheu şi Zaharia.
Cap. 148PSALMUL 148
Aliluia. Al lui Agheu şi Zaharia.
Cap. 149PSALMUL 149
Aliluia.
Cap. 150PSALMUL 150
Aliluia.
Cap. 151PSALM
Psalmul acesta a fost scris de David cu propria sa mână, deşi nu se numără printre cei o sută cincizeci. Alcătuit la vremea când el se afla în luptă cu Goliat  
a.