[ VTVechiul Testament
[ PsPsalmii
[ Cap. 129 ]PSALMUL 129
O cântare a treptelor.
1Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne;
Doamne, auzi glasul meu! a
2Fie urechile Tale cu luare-aminte
la glasul rugăciunii mele.

3De Te vei uita la fărădelegi, Doamne,
Doamne, cine va suferi? b
4Că la Tine este iertarea c.

5De dragul numelui Tău, îndelung Te-am aşteptat d, Doamne,
îndelung aşteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău,
6nădăjduit-a sufletul meu spre Domnul.
Din straja dimineţii până'n noapte,
din straja dimineţii să nădăjduiască Israel spre Domnul.

7Că la Domnul este mila
şi la El e multă mântuire
8şi El Îl va mântui pe Israel
de toate fărădelegile lui.