[ VTVechiul Testament
[ PsPsalmii
[ Cap. 27 ]PSALMUL 27
Al lui David.
1Către Tine, Doamne, am strigat;
Dumnezeul meu, să nu taci de dinaintea mea,
că dacă Tu taci de dinaintea mea
eu mă voi asemăna cu cei ce se pogoară în groapă.
2Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine,
când mâinile mi le ridic către locaşul Tău cel sfânt.
3Sufletul să nu mi-l tragi laolaltă cu cei păcătoşi,
să nu mă nimiceşti laolaltă cu cei ce fac strâmbătate,
cu cei ce aproapelui îi vorbesc de pace
dar în inimile lor poartă răutăţi.
4Acelora dă-le după faptele lor
şi după răutatea purtărilor lor;
dă-le după lucrarea mâinilor lor,
plăteşte-le cu ce-au plătit şi ei a.
5Că n'au înţeles lucrurile Domnului
şi lucrările mâinilor Sale b;
Tu îi vei dărâma, şi la loc nu-i vei zidi.
6Binecuvântat este Domnul, că a auzit glasul rugăciunii mele.
7Domnul este ajutorul meu şi ocrotitorul meu;
în El a nădăjduit inima mea, iar El m'a ajutat
şi trupul mi l-a înflorit
şi din voia mea cea bună mă voi mărturisi Lui.
8Domnul este întărirea poporului Său
şi ocrotitor al mântuirii unsului Său c.
9Mântuieşte poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta;
păstoreşte-i şi înalţă-i până'n veac.