Ps 027:03
Sufletul să nu mi-l tragi laolaltă cu cei păcătoşi,
să nu mă nimiceşti laolaltă cu cei ce fac strâmbătate,
cu cei ce aproapelui îi vorbesc de pace
dar în inimile lor poartă răutăţi.
Ps 61
PSALMUL 61
Pentru sfârşit: un psalm al lui David despre Iditun *.
1Oare nu lui Dumnezeu I se va supune sufletul meu? a
că de la El îmi este mântuirea;
2fiindcă El este Dumnezeul meu, Mântuitorul meu
şi ocrotitorul meu, şi mai mult nu mă voi clătina.
3Până când vă năpustiţi asupra unui om?
Voi toţi ucideţi,
ca şi cum v'aţi năpusti asupra unui zid povârnit,
asupra unui gard surpat.
4Dar ei s'au sfătuit să-mi alunge cinstea,
alergat-au întru minciună:
cu gura mă binecuvintează, dar cu inima mă blesteamă.
5Dar tu, suflete al meu, lui Dumnezeu supune-te,
că de la El îmi vine puterea de a îndura b,
6că El e Dumnezeul meu şi Mântuitorul meu,
Ocrotitorul meu, şi de aici nu mă voi strămuta c.
7În Dumnezeu e mântuirea mea şi slava mea;
El este Dumnezeul ajutorului meu,
în Dumnezeu e nădejdea mea.
8Nădăjduiţi în El, voi, toată adunarea poporului;
în faţa Lui revărsaţi-vă inimile,
Dumnezeu este ajutorul nostru.
9Dar fiii oamenilor sunt deşerţi,
fiii oamenilor sunt mincinoşi în cumpenele de a le fi altora nedrepţi d;
din deşertăciune sunt toţi laolaltă.
10Nu vă puneţi nădejdea în nedreptate
şi nu tânjiţi după jaf;
de-ar curge'n valuri bogăţia, inima să nu v'o apropiaţi.
11Dumnezeu a vorbit o dată, eu două lucruri am auzit:
că puterea e a lui Dumnezeu, şi a Ta, Doamne, este mila;
12că Tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui.