= plăteşte-le cu propria lor măsură (vezi şi Mt 7, 2).