[ VTVechiul Testament
[ PsPsalmii
[ Cap. 119 ]PSALMUL 119
O cântare a treptelor 
a.
1Către Domnul am strigat în necazul meu
şi El m'a auzit.
2Doamne, izbăveşte-mi sufletul de buze nedrepte
şi de limbă vicleană!
3Ce ţi se va da
şi ce ţi se va adăuga prin limba vicleană?:
4Săgeţile Celui-Tare,
ascuţite în cărbunii pustiului b.
5Vai mie, că pribegia mea s'a prelungit,
în sălaşele lui Chedar c m'am sălăşluit.
6Mult a pribegit sufletul meu.
7Cu cei ce urăsc pacea eram paşnic;
când le grăiam, fără pricină se războiau cu mine.