[ VTVechiul Testament
[ PsPsalmii
[ Cap. 100 ]PSALMUL 100
Un psalm al lui David.
1Mila şi judecata le voi cânta pentru Tine, Doamne; a
2în cale neprihănită voi cânta şi voi înţelege;
când vei veni la mine?
Întru nerăutatea inimii mele umblat-am eu în casa mea.
3Lucruri nelegiuite n'am pus în faţa ochilor mei,
pe cei ce calcă legea i-am urât.
4Inimă îndărătnică nu s'a lipit de mine,
pe omul rău ce fugea de mine nu l-am cunoscut.
5Pe cel ce într'ascuns îşi clevetea vecinul,
pe acela l-am alungat;
cu cel mândru'n cătătură şi nesăţios la inimă,
cu acela n'am mâncat.

6Ochii mei erau peste credincioşii pământului,
ca ei să şadă cu mine;
cel ce umbla pe cale neprihănită,
acela îmi slujea.
7În mijlocul casei mele meşterul trufiei nu va locui;
cel ce lucruri nedrepte grăieşte, drept nu va sta în faţa ochilor mei.
8În dimineţi i-am ucis pe toţi păcătoşii pământului,
pentru ca din cetatea Domnului să-i nimicesc pe cei ce lucrează fărădelegea.