Textul reia, în variantă, o seamă de versete ale Psalmului 39.