[ VTVechiul Testament
[ PsPsalmii
[ Cap. 136 ]PSALMUL 136 a
Al lui David.
1La râurile Babilonului b,
acolo am şezut şi am plâns
când ne-am adus aminte de Sion.
2În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat noi harpele c noastre.

3Că, acolo, cei ce ne robiseră ne-au cerut cuvinte de cântare,
iar cei ce ne târâseră ne-au cerut un cânt:
„Cântaţi-ne una din cântările Sionului!“

4Cum vom cânta cântarea Domnului în pământ străin?... d
5De te voi uita, Ierusalime, uitată să-mi fie mâna dreaptă!;
6lipească-mi-se limba de gâtlej dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,
dacă nu voi pune Ierusalimul mai presus de orice altceva, ca început al veseliei mele!
7Adu-Ţi aminte, Doamne, de fiii Edomului în ziua Ierusalimului,
cei ce ziceau: „Goliţi-l, goliţi-l până'n temelii!“

8O, fiică a Babilonului, tu, ticăloaso,
fericit va fi cel ce-ţi va plăti prin plata cu care tu ne-ai răsplătit,
9fericit va fi cel ce-i va apuca pe pruncii tăi şi-i va izbi de piatră e!