[ VTVechiul Testament
[ PsPsalmii
[ Cap. 96 ]PSALMUL 96
Al lui David; când pământul i-a fost înapoiat 
a. Fără titlu la Evrei.
1Domnul S'a împărăţit, să se bucure pământul,
insule multe b să se veselească.

2Nor şi negură împrejuru-I,
dreptatea şi judecata sunt temeiul tronului Său.
3Foc va merge înainte-I
şi de jur-împrejur îi va arde pe vrăjmaşii Săi.

4Strălucire arătară lumii fulgerele Lui,
pământul a văzut şi a tremurat.
5Munţii precum ceara s'au topit la faţa Domnului,
la faţa Domnului a tot pământul.

6Cerurile I-au vestit dreptatea,
popoarele toate I-au văzut mărirea.
7Să se ruşineze toţi cei ce se închină la chipuri cioplite
şi se laudă cu idolii lor.
Închinaţi-vă Lui toţi îngerii Lui!
8Sionul a auzit şi s'a veselit
şi fiicele Iudeii s'au bucurat
de dragul judecăţilor Tale, Doamne.
9Că Tu eşti Domnul Cel-Preaînalt peste tot pământul,
înălţatu-Te-ai foarte, mai presus decât toţi dumnezeii.

10Voi, cei ce-L iubiţi pe Domnul, urâţi răul!
Domnul păzeşte sufletele sfinţilor Săi,
din mâna păcătoşilor îi va izbăvi.

11Celui drept i-a răsărit lumină,
veselie celor drepţi la inimă.
12Voi, cei drepţi, veseliţi-vă întru Domnul
şi lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui!