[ VTVechiul Testament
[ PsPsalmii
[ Cap. 126 ]PSALMUL 126
O cântare a treptelor.
1De n'ar zidi Domnul casa,
în zadar s'ar osteni ziditorii a;
de n'ar păzi Domnul cetatea,
zadarnic ar veghea-o paznicul.

2Zadarnic vă sculaţi de dimineaţă,
voi, cei ce mâncaţi pâinea durerii;
sculaţi-vă după ce v'aţi odihnit,
atunci când El le-a dat iubiţilor Săi somnul.

3Iată, fiii sunt moştenirea Domnului,
răsplata rodului pântecelui.
4Ca nişte săgeţi în mâna viteazului,
aşa sunt fiii părinţilor aprigi.
5Fericit e omul care-şi va sătura dorul cu ei;
nu vor fi ruşinaţi când le vor grăi duşmanilor în poartă.