[ VTVechiul Testament
[ PsPsalmii
[ Cap. 66 ]PSALMUL 66
Pentru sfârşit: printre cântări, un psalm-cântare al lui David 
a.
1Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează,
luminează-Ţi faţa Ta peste noi şi ne miluieşte,
2ca să cunoaştem pe pământ calea Ta,
în toate neamurile mântuirea Ta. b
3Pe Tine Te vor lăuda popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele Te vor lăuda.
4Veselească-se neamurile şi să se bucure,
că Tu cu dreptate vei judeca popoarele
şi neamurile de pe pământ le vei călăuzi.
5Pe Tine Te vor lăuda popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele Te vor lăuda.
6Pământul şi-a dat rodul său: c
Binecuvintează-ne, Dumnezeule, Dumnezeul nostru!
7Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule,
şi de Tine să se teamă toate marginile pământului.