Ps 032:09
că El a zis şi ele s'au făcut,
El a poruncit şi ele s'au zidit c.
Is 46
Zeii Babilonului cad. Israel e izbăvit.
1
Bel s'a prăbuşit, Nebo a s'a făcut ţăndări;
chipurile lor cioplite sunt la fiare şi dobitoace:
le purtaţi, legate, ca pe o sarcină
la cel slab şi ostenit şi flămând
şi totodată neajutorat,
2
la cei ce nu vor putea să scape din război,
dar se mână pe ei înşişi ca robi.
3
Ascultaţi-Mă, voi, casa lui Iacob,
şi voi, rămăşiţa lui Israel,
voi, cei ce încă din pântece sunteţi purtaţi
şi din pruncie pân' la bătrâneţe tot învăţaţi:
4
EU SUNT; şi până ce voi veţi îmbătrâni: EU SUNT;
Eu vă port;
Eu am făcut, Eu voi alina,
Eu voi ridica şi Eu vă voi mântui.
5
Cu cine M'aţi asemănat voi?
Vedeţi, luaţi aminte, voi, cei ce rătăciţi!
6
Cei ce scot aur dintr'o pungă b
şi argint la greutate,
îl vor cântări în cumpănă,
vor plăti un argintar şi vor face un idol
şi, plecându-se la pământ, i se vor închina.
7
Îl ridică pe umăr şi pleacă la drum;
iar dacă-l pun jos, el în acelaşi loc rămâne;
nu se poate mişca,
iar pe cel ce strigă la el nu-l aude
şi de rele nu-l va mântui.
8
Aduceţi-vă aminte de acestea şi suspinaţi;
căiţi-vă, voi, cei ce aţi rătăcit;
cu inima întoarceţi-vă
9
şi amintiţi-vă de cele de demult,
căci Eu sunt Dumnezeu
şi în afară de Mine nu este un altul
10
care să le spună pe cele ce vor fi
mai înainte ca ele să fie
şi mai înainte de a se plini.
Şi am zis: – Planul Meu întreg va rămâne
şi pe toate câte le-am plănuit le voi face,
11
chemând o pasăre de la Răsărit c
şi dintr'o ţară de departe
pentru cele ce le-am plănuit;
am grăit şi l-am adus,
l-am făcut şi l-am zidit,
l-am călăuzit
şi calea lui am sporit-o.
12
Ascultaţi-Mă, voi, cei fără inimă,
cei ce sunteţi departe de dreptate:
13
Dreptatea Mea am apropiat-o,
ea nu-i departe,
iar Eu nu voi întârzia cu mântuirea care-i de la Mine;
Eu i-am dat în Sion mântuire lui Israel, spre slavă.