În versetele 6 şi 7: stilul ironic, propriu lui Isaia.