Is 46:10
care să le spună pe cele ce vor fi
mai înainte ca ele să fie
şi mai înainte de a se plini.
Şi am zis: – Planul Meu întreg va rămâne
şi pe toate câte le-am plănuit le voi face,
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-32