Is 46:11
chemând o pasăre de la Răsărit c
şi dintr'o ţară de departe
pentru cele ce le-am plănuit;
am grăit şi l-am adus,
l-am făcut şi l-am zidit,
l-am călăuzit
şi calea lui am sporit-o.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-32