Alături de Teodoret, Sf. Ioan Hrisostom opinează că „pasărea“ e o metaforă pentru poporul lui Israel ce se va întoarce repede din robia babilonică.