Pr 13:09
Drepţii au pururea lumină,
dar lumina necredincioşilor se va stinge.

Sufletele viclene se rătăcesc în păcate,
dar drepţii au îndurare şi miluiesc.
Iov 18
CAPITOLUL 18
Cuvântul lui Bildad.
1Atunci Bildad din Şuah a început să vorbească şi a zis:
2
"Cât ai de gând tu oare s'o ţii aşa întruna?
  Opreşte-te!, mai dă-ne şi nouă rând la vorbă!
3
O faci, că te-ascultarăm tăcând ca nişte vite?
4
Îţi trebuia urgia!
  Ce? dacă'nchizi tu ochii, se pustieşte lumea?
  sau munţii o să piară surpaţi din temelii? a
5
O, da!, lumina celui nelegiuit se stinge
  şi flacăra din vatră nu-i va mai străluci.
6
În felul său de viaţă lumina-i întuneric
  şi candela de veghe deasupra lui se stinge.
7
Averea lui vânată-i de oameni mărunţei
  şi sfatul său se surpă.
8
Piciorul său se prinde în laţ de picioruş
  şi'n plasă împletită din sfori subţiri se'ncurcă.
9
Asupra lui se'ndreaptă o armie de laţuri
  şi preaputerea celor setoşi de răzbunare.
10
La pândă-i stă o funie ascunsă în pământ
  şi-o cursă pe cărări.
11
El piere strâns în cercuri de spaime şi dureri
  şi mulţi de primprejuru-i cumplit îl strâmtorează.
12
Căderea lui, răsunet.
13
Picioarele lui fi-vor mâncate de ciupercă,
  pe-ai lui în floarea vârstei o să-i mănânce moartea.
14
În felul său de viaţă nu-i chip de vindecare,
  mânat să-şi ia asupră-şi regească'nvinuire b.
15
În noaptea lui sunt alţii ce stau în casa lui,
  ce-avea mai scump e abur prin fumul de pucioasă c.
16
Sub el i se usucă adâncul rădăcinii,
  deasupra holda coaptă se scutură'n ţărână.
17
De pe pământ îi piere chiar umbra amintirii,
  iar numele-i se stinge în veşnica uitare.
18
Şi iată-l din lumină împins în întuneric
  şi scos afar' din lume d.
19
Necunoscut el fi-va întru poporul său,
  nemântuită casa'ntru cele de sub cer,
  şi alţii locui-vor în tot ce-a fost al său.
20
La capul său suspină urmaşii cei din urmă,
  iar cei dintâi se miră.
21
Acestea sunt sălaşuri în care-au stat nedrepţii,
  acesta-i locul celor ce nu-L cunosc pe Domnul“.