Versul acesta (al doilea) nu se află în toate ediţiile greceşti, inclusiv a lui Rahlfs.