Fumul de pucioasă cu care se dezinfecta o locuinţă înainte de a fi ocupată de noul locatar.