Iov 18:17
De pe pământ îi piere chiar umbra amintirii,
  iar numele-i se stinge în veşnica uitare.
Pr 2
CAPITOLUL 2
Înţelepciunea se descoperă şi se învaţă.
1Fiule, dacă tu vei primi graiurile mele
şi dacă din poruncile mele îţi vei face comoară, a
2dacă auzul tău va asculta înţelepciunea,
dacă inima ţi-o vei lipi de cunoaştere
3şi fiului tău i-o vei îmbia spre învăţătură;
dacă tu vei chema înţelepciunea,
dacă vocea ta i-o vei împrumuta cunoaşterii
şi'nfrigurat cu mare glas vei căuta priceperea
4şi după ea vei scormoni cum cauţi argintul
şi'ntru adânc o vei scruta ca pe o comoară,
5atunci vei cunoaşte frica de Domnul
şi cunoaşterea lui Dumnezeu o vei afla.
6Căci Domnul este Cel ce dă înţelepciunea
şi din El b izvorăsc înţelegerea şi cunoaşterea;
7El comoară le agoniseşte celor ce conduc spre mântuire
şi le ocroteşte drumul,
8ca să păzească El calea celor ce merg după dreptate
şi să păzească drumul celor ce se tem de El.
9Atunci vei cunoaşte dreptatea şi judecata
şi călăuză le vei fi tuturor pe drumul cel bun.
10Că dacă'n cugetul tău va veni înţelepciunea
şi dacă priceperea i se va părea bună sufletului tău,
11atunci sfatul cel bun te va păzi
şi cugetul cel drept te va apăra,
12ca să fii tu izbăvit de calea cea rea
şi de omul al cărui cuvânt nu poate fi crezut.
13O, cei ce părăsesc căile cele drepte
ca să meargă în căile întunericului!,
14cei ce se bucură de rău
şi se veselesc de dezmăţul nebun,
15ale căror cărări sunt întortocheate
şi ale căror umblete sunt strâmbe:
16Aceia te vor îndepărta de la calea cea dreaptă
şi te vor înstrăina de gândul cel bun.
17Fiule, să nu te apuce sfatul cel rău
al celui ce părăseşte învăţătura tinereţilor
şi uită făgăduinţa lui Dumnezeu;
18că acela şi-a pus casa în vecinătatea morţii,
iar cărările lui cu muritorii merg pe lângă iad;
19nici unul din cei ce merg pe ele nu se mai întoarce,
nici va da peste cărări drepte,
fiindcă sorocul vieţii nu-l va mai apuca;
20că dacă ei ar fi umblat pe căi bune,
ar fi dat peste cărările cele netede ale dreptăţii;
21fiindcă cei buni vor locui pământul
şi cei lipsiţi de răutate vor rămâne pe el;
22dar căile necredincioşilor vor pieri de pe pământ
şi nelegiuiţii vor fi alungaţi de pe el.