[ VTVechiul Testament
[ PrProverbele lui Solomon
Cap. 1CAPITOLUL 1
Cum se dobândeşte şi se pierde înţelepciunea.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Înţelepciunea se descoperă şi se învaţă.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Îndemn la fapte bune. Lauda înţelepciunii.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Înţelepciunea împotriva păcatului.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Fereşte-te de desfrânare, iubeşte curăţia!
Cap. 6CAPITOLUL 6
Împotriva chezăşiei. Îndemn la muncă şi la viaţă curată.
Cap. 7CAPITOLUL 7
A te feri de desfrânare.
Cap. 8CAPITOLUL 8
Despre adevărata înţelepciune. Fiul lui Dumnezeu.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Înţelepciunea cheamă la prietenie.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Despre dreptate.
Cap. 11CAPITOLUL 11
Tot despre dreptate.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Sfaturi folositoare pentru viaţă.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Alte sfaturi.
Cap. 14CAPITOLUL 14
Lauda iscusinţei în viaţă.
Cap. 15CAPITOLUL 15
Roadele iscusinţei. Mijloace împotriva păcatelor.
Cap. 16CAPITOLUL 16
Îndemnuri la smerenie, dreptate şi înfrânare.
Cap. 17CAPITOLUL 17
Cearta şi vrajba.
Cap. 18CAPITOLUL 18
Prietenia şi înfrânarea limbii.
Cap. 19CAPITOLUL 19
Săracii cinstiţi şi fiii bine crescuţi.
Cap. 20CAPITOLUL 20
Regele înţelept.
Cap. 21CAPITOLUL 21
Pronia lui Dumnezeu.
Cap. 22CAPITOLUL 22
Alte sfaturi.
Cap. 23CAPITOLUL 23
Despre mâncare şi băutură.
Cap. 24CAPITOLUL 24
Despre cei în primejdii de moarte; despre uşurătatea minţii.
Cap. 25CAPITOLUL 25
Cuviinţă în adevăr, măsură în vorbă şi la mâncare.
Cap. 26CAPITOLUL 26
Sfaturi împotriva leneviei şi vicleniei.
Cap. 27CAPITOLUL 27
Despre mânie, prietenie adevărată şi îngrijirea turmelor.
Cap. 28CAPITOLUL 28
Iubirea legii şi lauda facerii de bine.
Cap. 29CAPITOLUL 29
Lauda dreptei judecăţi.
Cap. 30CAPITOLUL 30
Alte proverbe.
Cap. 31CAPITOLUL 31
Lauda femeii harnice.