[ VTVechiul Testament
[ IovIov
[ Cap. 18 ]CAPITOLUL 18
Cuvântul lui Bildad.
1Atunci Bildad din Şuah a început să vorbească şi a zis:
2
"Cât ai de gând tu oare s'o ţii aşa întruna?
  Opreşte-te!, mai dă-ne şi nouă rând la vorbă!
3
O faci, că te-ascultarăm tăcând ca nişte vite?
4
Îţi trebuia urgia!
  Ce? dacă'nchizi tu ochii, se pustieşte lumea?
  sau munţii o să piară surpaţi din temelii? a
5
O, da!, lumina celui nelegiuit se stinge
  şi flacăra din vatră nu-i va mai străluci.
6
În felul său de viaţă lumina-i întuneric
  şi candela de veghe deasupra lui se stinge.
7
Averea lui vânată-i de oameni mărunţei
  şi sfatul său se surpă.
8
Piciorul său se prinde în laţ de picioruş
  şi'n plasă împletită din sfori subţiri se'ncurcă.
9
Asupra lui se'ndreaptă o armie de laţuri
  şi preaputerea celor setoşi de răzbunare.
10
La pândă-i stă o funie ascunsă în pământ
  şi-o cursă pe cărări.
11
El piere strâns în cercuri de spaime şi dureri
  şi mulţi de primprejuru-i cumplit îl strâmtorează.
12
Căderea lui, răsunet.
13
Picioarele lui fi-vor mâncate de ciupercă,
  pe-ai lui în floarea vârstei o să-i mănânce moartea.
14
În felul său de viaţă nu-i chip de vindecare,
  mânat să-şi ia asupră-şi regească'nvinuire b.
15
În noaptea lui sunt alţii ce stau în casa lui,
  ce-avea mai scump e abur prin fumul de pucioasă c.
16
Sub el i se usucă adâncul rădăcinii,
  deasupra holda coaptă se scutură'n ţărână.
17
De pe pământ îi piere chiar umbra amintirii,
  iar numele-i se stinge în veşnica uitare.
18
Şi iată-l din lumină împins în întuneric
  şi scos afar' din lume d.
19
Necunoscut el fi-va întru poporul său,
  nemântuită casa'ntru cele de sub cer,
  şi alţii locui-vor în tot ce-a fost al său.
20
La capul său suspină urmaşii cei din urmă,
  iar cei dintâi se miră.
21
Acestea sunt sălaşuri în care-au stat nedrepţii,
  acesta-i locul celor ce nu-L cunosc pe Domnul“.