Iov 18:14
În felul său de viaţă nu-i chip de vindecare,
  mânat să-şi ia asupră-şi regească'nvinuire b.
Ps 51
PSALMUL 51
Pentru sfârşit: Învăţăturile lui David când a venit Doeg Idumeul şi i-a vestit lui Saul şi i-a zis: David a venit în casa lui Ahimelec *.
1Ce te făleşti întru răutate, puternice,
şi toată ziua întru fărădelege?
2Limba ta a uneltit nedreptate,
ca un brici ascuţit a făcut vicleşug.
3Iubit-ai răul mai mult decât binele,
nedreptatea mai mult decât a grăi dreptatea.
4Iubit-ai toate cuvintele pierzării,
limbă vicleană!
5Pentru aceasta Dumnezeu te va nimici până la urmă,
te va smulge şi te va muta din locaşul tău
şi rădăcina ta din pământul celor vii.
6Vedea-vor drepţii şi se vor teme
şi vor râde de el şi vor zice:
7“Iată omul care nu şi L-a făcut pe Dumnezeu ajutor,
ci s'a încrezut în mulţimea bogăţiei sale
şi s'a întărit întru deşertăciunea sa”.
8Dar eu sunt ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu;
eu în mila lui Dumnezeu am nădăjduita
în veac şi în veacul veacului.
9Slăvi-Te-voi în veac pentru ceea ce ai făcut
şi voi aştepta numele Tău,
că bun este el înaintea cuvioşilor Tăi.