Is 57:19
pace peste pace celor de departe
şi celor de aproape!
Şi a zis Domnul: – Îi voi tămădui.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-31