Ps 031:09
Nu fi ca un cal sau ca un catâr lipsit de pricepere,
ale căror fălci tu le vei strânge'n frâu şi'n zăbală,
ca ei să nu se apropie de tine.
Pr 26
CAPITOLUL 26
Sfaturi împotriva leneviei şi vicleniei.
1Aşa cum la seceriş nu-i rouă şi'n miezul verii nu-i ploaie,
tot astfel la cel fără minte nu se află cinste.
2Ca păsările ce se duc, ca vrăbiile ce zboară,
aşa e blestemul fără pricină: nu va cădea pe nimeni.
3Cum e biciul pentru cal şi boldul pentru asin,
aşa e toiagul pentru un neam nelegiuit.
4Nu-i răspunde nebunului după nebunia lui
de teamă să nu-i devii asemenea,
5ci răspunde-i nebunului după nebunia lui,
ca nu cumva lui să i se pară că e înţelept.
6Cel ce trimite solie printr'un sol nebun
îşi adună ocară din propriile sale căi.
7Opreşte umbletul picioarelor
şi nelegiuirea din gura nebunilor!
8Cel ce leagă piatra în praştie
e asemenea celui ce-i dă nemintosului mărire.
9Spini cresc în mâna beţivului
şi robie în mâna nemintoşilor.
10Mult se zdrobesc în trup toţi cei lipsiţi de minte,
căci zdroaba lor nu duce la nimic.
11Cum e câinele care se'ntoarce la vărsătura lui şi devine scârbos,
aşa e nemintosul care'n răutatea lui se'ntoarce la păcatul său.

Există o ruşine care aduce păcat
şi există o ruşine care înseamnă mărire şi har.
12Am văzut un om căruia'n sine i se părea că-i înţelept;
un nebun însă avea mai multă nădejde decât el. a
13Zice leneşul când e trimis la drum:
– E un leu pe drumuri şi un ucigaş pe uliţe...
14Cum se'ntoarce uşa în ţâţână,
aşa se'ntoarce leneşul în patul său.
15Omul trândav stă cu mâna'n sân
şi n'o poate duce la gură.
16Trândavul îşi pare luişi mai înţelept
decât unul care aduce o veste bună.
17Ca unul care se ţine de coada câinelui,
aşa e cel ce se bagă în pricina altuia.
18Precum cei ce aşteaptă mustrări le pun oamenilor înainte cuvinte [frumoase]
iar cel ce prinde întâiul cuvânt se va împiedica,
19aşa e cu cei ce într'ascuns îşi pândesc prietenii
şi când sunt descoperiţi zic: „Nu-i aşa c'am glumit?“
20Cu multe lemne focul creşte;
dar acolo unde nu e un certăreţ se potoleşte sfada.
21Vatră pentru cărbuni şi lemne pentru foc
şi un om arţăgos ca să se'ncindă sfada.
22Vorbele linguşitorilor sunt moi,
dar pătrund până'n străfundul măruntaielor.
23Argintul dat cu necinste să fie socotit ca un hârb.
Buzele calme ascund o inimă tristă.
24Un duşman plângăreţ făgăduieşte totul cu buzele,
dar în inimă vicleşug meştereşte.
25Cu glas mare de te-ar ruga duşmanul, să nu-l asculţi,
că şapte vicleşuguri sunt în inima lui.
26Cel ce ascunde duşmănia dospeşte vicleşugul,
dar se descoperă prin aceea că'n adunări şi-arată păcatele.
27Cel ce sapă groapa aproapelui cade el în ea,
iar cel ce prăvăleşte piatra, pe el şi-o prăvăleşte.
28Limba mincinoasă urăşte adevărul
şi gura neacoperită pricinuieşte răsturnări.