Ps 031:06
Pentru aceasta se va ruga la Tine tot cuviosul la vreme potrivită,
şi chiar în potop de ape multe, ele de el nu se vor apropia.
Is 55
Mântuirea care dulce se îmbie.
1
Voi, cei însetaţi, mergeţi la apă,
iar voi, toţi, cei ce nu aveţi argint, duceţi-vă
şi cumpăraţi
şi mâncaţi şi beţi vin şi grăsime
fără bani sau preţ. a
2
De ce, prin urmare, preţuiţi voi cu preţul banului
şi vă daţi osteneala pentru ceea ce nu satură?
Ascultaţi-Mă pe Mine,
şi veţi mânca ce e bun
şi sufletul vostru întru bunătăţi se va desfăta.
3
Luaţi aminte cu urechile voastre
şi urmaţi căilor Mele;
ascultaţi-Mă pe Mine,
şi sufletul vostru întru bunătăţi va fi viu;
şi Eu voi face cu voi legământ veşnic,
îndurările cele încredinţate lui David.
4
Iată, martor l-am făcut întru neamuri,
neamurilor Domn şi poruncitor.
5
Neamuri care nu te ştiau te vor chema
şi popoare care nu te cunoşteau
vor alerga să scape la tine,
de dragul Domnului, Dumnezeului tău,
Sfântul lui Israel,
că El pe tine te-a slăvit.
6
Căutaţi-L pe Domnul,
şi când Îl veţi afla, chemaţi-L;
iar când El Se va apropia de voi,
7
atunci să-şi părăsească necredinciosul căile
şi nelegiuitul sfaturile
şi să se întoarcă la Domnul
şi va afla milă,
şi la Dumnezeul vostru să se întoarne,
că El cu'mbelşugare vă va ierta păcatele.
8
Că sfaturile Mele nu sunt ca sfaturile voastre,
nici căile Mele precum căile voastre,
zice Domnul.
9
Ci pe cât e de departe cerul de pământ,
într'atât e departe calea Mea de căile voastre
şi cugetele voastre de cugetul Meu.
10
Că precum se coboară din cer ploaia sau zăpada
şi nu se întoarce până când adapă pământul
şi-l face să răsară şi să rodească
şi să-i dea semănătorului sămânţă
şi pâine pentru hrană,
11
aşa va fi cuvântul Meu
– oricare va ieşi din gura Mea –:
el nicicum nu se va întoarce
până când se vor plini toate câte Eu am vrut;
şi spornice voi face căile tale
şi poruncile Mele.
12
Căci voi cu veselie veţi ieşi
şi cu bucurie veţi primi învăţătură:
că munţii şi dealurile vor sălta,
cu bucurie aşteptându-vă,
şi toţi arborii câmpului
vor bate din palme de ramuri b.
13
Şi'n locul scaiului se va înălţa chiparos
şi'n locul urzicii va creşte mirt;
şi Domnul va fi într'un nume
şi într'un semn veşnic – şi nu va lipsi.