Ps 031:08
– Eu te voi învăţa şi te voi cârmui pe calea aceasta pe care vei merge,
ochii Mei asupra ta se vor întări:
Ps 24
PSALMUL 24
Un psalm al lui David.
1Spre Tine, Doamne, mi-am ridicat sufletul, Dumnezeul meu.
2În Tine mi-am pus nădejdea; în veac să nu fiu dat de ruşine a,
nici să-şi râdă de mine vrăjmaşii mei.
3Că toţi cei ce pe Tine Te aşteaptă nu vor fi daţi de ruşine,
dar ruşine celor ce fără pricină fac fărădelegi!
4Fă-mi cunoscute, Doamne, căile Tale,
învaţă-mă cărările Tale!
5Călăuzeşte-mă spre adevărul Tău
şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu,
şi pe Tine Te-am aşteptat ziua'ntreagă.
6Adu-Ţi aminte de îndurările Tale, Doamne,
şi de milele Tale, că din veac sunt.
7Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni;
după mila Ta pomeneşte-mă,
de dragul bunătăţii Tale, Doamne.
8Bun şi drept este Domnul;
de aceea lege le va pune celor ce păcătuiesc în cale b.
9Pe cei blânzi îi va călăuzi la judecată,
învăţa-va pe cei blânzi căile Sale c.
10Toate căile Domnului sunt milă şi adevăr
celor ce-I caută legământul d şi mărturiile.

11Pentru numele Tău, Doamne,
uşurează-mi păcatul, că mult este.
12Cine este omul care se teme de Domnul?:
lege-i va pune în calea pe care a ales-o.
13Sufletul său întru bunătăţi se va sălăşlui
şi seminţia lui va moşteni pământul.
14Domnul este întărirea celor ce se tem de El,
lor le va arăta legământul Său.
15Ochii mei sunt pururea spre Domnul,
că El va scoate din laţ picioarele mele.
16Caută spre mine şi mă miluieşte,
că singuratic sunt şi sărman.
17Necazurile inimii mele s'au înmulţit,
din nevoile mele scoate-mă.
18Vezi-mi smerenia şi osteneala
şi treci cu vederea toate păcatele mele.
19Vezi-i pe vrăjmaşii mei, că s'au înmulţit
şi cu ură nedreaptă m'au urât.
20Păzeşte-mi sufletul şi mă izbăveşte:
să nu fiu ruşinat că am nădăjduit în Tine.
21Cei fără răutate şi cei drepţi s'au lipit de mine,
că eu pe Tine Te-am aşteptat, Doamne.
22Izbăveşte-l, Dumnezeule, pe Israel
din toate necazurile lui!