Ps 024:12
Cine este omul care se teme de Domnul?:
lege-i va pune în calea pe care a ales-o.
Ps 31
PSALMUL 31
Un psalm al lui David; privitor la pricepere.
1Fericiţi cei cărora li s'au trecut cu vederea fărădelegile
şi ale căror păcate li s'au acoperit.
2Fericit e omul căruia Domnul nu-i va socoti păcatul
şi'n gura căruia nu este vicleşug.
3Fiindcă eu am tăcut, oasele mi-au îmbătrânit
în strigătul meu de toată ziua a.
4Că mâna Ta s'a îngreuiat asupră-mi ziua şi noaptea,
întorsu-m'am în suferinţă când ghimpele mă împungea.
5Păcatul mi l-am cunoscut,
farădelegea nu mi-am acoperit-o.
Zis-am: “Împotriva mea îmi voi mărturisi Domnului fărădelegea”, b
iar Tu mi-ai trecut cu vederea nelegiuirea inimii c.
6Pentru aceasta se va ruga la Tine tot cuviosul la vreme potrivită,
şi chiar în potop de ape multe, ele de el nu se vor apropia.
7Tu eşti scăparea mea din necazul ce mă cuprinde;
Tu, bucuria mea, izbăveşte-mă de cei ce m'au împresurat!
8– Eu te voi învăţa şi te voi cârmui pe calea aceasta pe care vei merge,
ochii Mei asupra ta se vor întări:
9Nu fi ca un cal sau ca un catâr lipsit de pricepere,
ale căror fălci tu le vei strânge'n frâu şi'n zăbală,
ca ei să nu se apropie de tine.
10Multe sunt durerile d păcătosului,
dar mila îl va înconjura pe cel ce nădăjduieşte în Domnul.
11Bucuraţi-vă în Domnul şi veseliţi-vă, drepţilor,
lăudaţi-vă, toţi cei drepţi la inimă!