Ps 024:10
Toate căile Domnului sunt milă şi adevăr
celor ce-I caută legământul d şi mărturiile.

Os 14
CAPITOLUL 14
Israel este îndemnat la pocăinţă. Făgăduinţa lui Dumnezeu.
1
Samaria va pieri,
că Dumnezeului ei I s'a împotrivit:
de sabie vor cădea,
sugarii le vor fi trântiţi la pământ,
iar cele însărcinate vor plesni.
2
Întoarce-te, Israele, la Domnul, Dumnezeul tău,
că te-ai sfârşit întru nedreptăţile tale!
3
Luaţi cu voi cuvinte şi vă'ntoarceţi
la Domnul, Dumnezeul vostru!;
vorbiţi-I, ca să nu purtaţi povara nedreptăţii,
ci să primiţi pe cele bune;
iar noi vom da, în schimb, roada buzelor noastre.
4
Asur nu ne va mântui,
pe cal nu vom încăleca,
lucrurilor mâinilor noastre
nu le vom mai spune: «Dumnezeii noştri».
Cel ce este'ntru Tine va avea milă de sărman.
5
Locuinţele lor le voi face la loc,
pe ei îi voi iubi fără'ndoială,
că Mi-am întors mânia dinspre ei.
6
Lui Israel Eu îi voi fi ca roua,
iar el va înflori cum înfloreşte crinul
şi rădăcinile precum Libanul şi le-o'nfige.
7
Crengile lui se vor întinde,
iar el va fi precum măslinul roditor;
mireasma lui, ca boarea din Liban.
8
Şi ei se vor întoarce
şi vor şedea la umbra lui;
şi vor trăi, vor fi sătui de grâu;
iar el ca via va'nflori,
şi amintirea sa
va fi ca vinul de Liban.
9
Lui Efraim:
Ce are el de-a-face cu idolii, de-acum?
Eu i-am făcut necazuri,
Eu îl voi întări.
Eu sunt ca un ienupăr verde:
Din Mine ţi se află roada.
10
Cine e oare înţelept
şi lucruri ca acestea va'nţelege?
sau va'nţelege şi le va cunoaşte?
Căci drepte sunt căile Domnului
şi drepţii vor umbla în ele,
dar cei necredincioşi
în ele vor slăbi“.