Ps 031:02
Fericit e omul căruia Domnul nu-i va socoti păcatul
şi'n gura căruia nu este vicleşug.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul NT-2Cor-5