Ps 031:06
Pentru aceasta se va ruga la Tine tot cuviosul la vreme potrivită,
şi chiar în potop de ape multe, ele de el nu se vor apropia.
Ps 37
PSALMUL 37
Un psalm al lui David; spre aducere aminte, asupra Sâmbetei. *
1Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerţi.
2Că săgeţile Tale s'au înfipt în mine a
şi ai apăsat peste mine mâna Ta.
3Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale,
nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele.
4Că fărădelegile mele au covârşit capul meu,
ca o sarcină grea mă apasă.
5Împuţitu-s'au şi au putrezit rănile mele
de la faţa nebuniei mele;
6chinuitu-m'am şi m'am gârbovit peste măsură,
toată ziua mâhnindu-mă umblam.
7Că şalele mele s'au umplut de ocări
şi nu este vindecare în trupul meu.
8Necăjitu-m'am şi m'am smerit foarte,
răcnit-am din suspinul inimii mele.
9Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea
şi suspinul meu de la Tine nu s'a ascuns.
10Inima mi s'a tulburat, tăria m'a părăsit,
iar lumina ochilor mei, nici aceasta nu este cu mine.
11Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s'au apropiat şi au şezut,
apropiaţii mei departe de mine au stat,
12şi peste măsură se sileau cei ce-mi căutau mie sufletul;
cei ce căutau să-mi facă rău grăiau deşertăciuni
şi vicleşuguri toată ziua cugetau.
13Eu însă ca un surd nu auzeam
şi ca un mut ce nu-şi deschide gura;
14şi m'am făcut ca un om ce nu aude
şi'n gura lui nu are vorbe de mustrare.
15Că eu în Tine, Doamne, am nădăjduit,
Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu.
16Că am zis: – “Să nu se bucure cândva de mine vrăjmaşii mei”,
şi când mi s'au clătinat picioarele, ei împotriva mea grăiau cu vorbe mari.
17Că eu sunt gata să cad sub lovituri
şi durerea îmi este pururea'nainte.
18Că fărădelegea mea eu o voi vesti
şi treaz voi sta asupra păcatului meu.
19Dar vrăjmaşii mei trăiesc şi s'au făcut mai tari decât mine
şi s'au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept;
20cei ce-mi răsplătesc cu rău pentru bine mă defăimau
pentru că urmam binele.
21Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul meu,
nu Te'ndepărta de mine;
22ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele!