Ps 037:02
Că săgeţile Tale s'au înfipt în mine a
şi ai apăsat peste mine mâna Ta.
Ps 44
PSALMUL 44
Pentru sfârşit: un psalm al lui David; privitor la [stihurile] ce se cântă cu schimbul *, spre învăţătură fiilor lui Core; cântare pentru Cel-Iubit. **
1Cuvânt bun revărsat-a a dintr'însa inima mea,
stihurile b mele i le spun eu Împăratului,
limba mea e pană de scriitor ce scrie'n grabă.
2Plăcut eşti Tu în frumuseţe mai mult decât fiii oamenilor,
har se revarsă pe buzele Tale,
de aceea Dumnezeu Te-a binecuvântat în veac.
3Încinge-Te cu sabia peste coapsă, Puternice,
în strălucirea şi frumuseţea Ta.
4Încordează-Ţi arcul, propăşeşte şi domneşte
de dragul adevărului, blândeţii şi dreptăţii,
şi dreapta Ta călăuză minunată Îţi va fi.
5Ascuţite sunt săgeţile Tale, Puternice,
– popoare sub Tine vor cădea –,
ascuţite în inimile celor ce-L duşmănesc pe Împărat.
6Scaunul Tău, Dumnezeule, este în veacul veacului,
toiag de dreptate e toiagul împărăţiei Tale c.
7Iubit-ai dreptatea şi-ai urât fărădelegea;
de aceea Te-a uns pe Tine Dumnezeu, Dumnezeul Tău,
cu untdelemnul bucuriei mai mult decât pe fârtaţii Tăi d.
8Smirnă şi balsam şi aloe mireasma şi-o răspândesc din veşmintele Tale;
din palate de fildeş Te înveselesc
ele, fiice de împăraţi, întru cinstea Ta.
9Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, în haină ţesută cu aur
şi'n ape lucioase învârstată e.
10Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă-ţi urechea
şi uită poporul tău şi casa părintelui tău,
11că Împăratul îţi va dori frumuseţea,
că El este Domnul tău.
12Lui I se vor închina cu daruri fiicele Tirului,
feţei Tale i se vor ruga bogaţii poporului.
13Slava fiicei Împăratului e toată înlăuntru,
îmbrăcată'n ţesături de aur şi'n ape lucioase învârstată.
14Fecioarele ce-i urmează vor fi aduse Împăratului,
Ţie îţi vor fi aduse cele ce-i sunt aproape;
15în veselie şi bucurie vor fi aduse,
aduse vor fi la templul Împăratului.
16Copii ţi se nasc în locul părinţilor tăi;
pe ei îi vei pune mai-mari peste'ntregul pământ.
17Ei îţi vor pomeni numele întru tot neamul şi neamul,
de aceea te vor lăuda popoarele
în veac şi în veacul veacului.