Ps 037:10
Inima mi s'a tulburat, tăria m'a părăsit,
iar lumina ochilor mei, nici aceasta nu este cu mine.
Ps 87
PSALMUL 87
Un psalm-cântare, fiilor lui Core; pentru sfârşit, privitor la răspunsul lui Maelet a, în legătură cu înţeleptele învăţături către Eman Israelitul.
1Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta;
2să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta,
pleacă-Ţi, Doamne b, auzul spre ruga mea c!

3Că sufletul mi s'a umplut de rele d
şi viaţa mea de iad s'a apropiat.
4Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă,
ajuns-am ca un neajutorat,
liber printre cei morţi e,
5ca nişte răniţi ce zac aruncaţi f în mormânt,
de care Tu nu-Ţi mai aduci aminte,
lepădaţi de la mâna Ta.
6Pusu-m'au în groapa cea mai de jos,
întru cele întunecate şi în umbra morţii.
7Asupra mea s'a întărit mânia Ta
şi toate valurile Tale le-ai adus peste mine.

8Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine,
urâciune m'au făcut loruşi,
9predat am fost şi n'am putut să scap,
ochii mei au slăbit de întristare g;
10strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua,
spre Tine mi-am întins eu mâinile mele:
11Oare morţilor le vei face minuni?
sau doctorii îi vor scula pe ei din morţi pentru ca aceia să-Ţi aducă laudă? h
12Oare'n mormânt va povesti cineva despre mila Ta
şi'ntru pierzanie despre adevărul Tău?
13Oare în întuneric vor fi cunoscute minunile Tale
şi dreptatea Ta, în pământ uitat?

14Dar eu către Tine, Doamne, am strigat
şi dimineaţa rugăciunea mea Te va întâmpina.
15De ce, Doamne, lepezi Tu sufletul meu
şi-Ţi întorci faţa de la mine?
16Sărac sunt eu şi'n suferinţe din tinereţile mele,
înălţat am fost, dar şi umilit şi mâhnit.
17Furiile Tale au trecut peste mine,
înfricoşările Tale m'au tulburat,
ca nişte ape m'au împresurat,
toată ziua laolaltă m'au cuprins.
18Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin
şi pe cunoscuţii mei de la suferinţă.