Ps 087:03
Că sufletul mi s'a umplut de rele d
şi viaţa mea de iad s'a apropiat.
Ps 122
PSALMUL 122
O cântare a treptelor.
1Spre Tine mi-am ridicat ochii,
spre Tine, Cel ce locuieşti în cer.
2Iată, aşa cum ochii robilor se uită la mâinile stăpânilor lor,
aşa cum ochii slujnicei se uită la mâinile stăpânei sale,
tot astfel şi ochii noştri spre Domnul Dumnezeul nostru
până ce Se va milostivi de noi.
3Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne,
că prea sătui suntem de dispreţ;
4peste măsură ni s'a umplut sufletul
de ocara celor îndestulaţi şi de dispreţul celor mândri.