Asupra relaţiei „rugăciune“ – „rugă“ vezi nota de la Ps 85, 6.