Ps 031:01
Fericiţi cei cărora li s'au trecut cu vederea fărădelegile
şi ale căror păcate li s'au acoperit.
Ps 84
PSALMUL 84
Pentru sfârşit: un psalm fiilor lui Core.
1Binevoit-ai, Doamne, ţării Tale,
întors-ai robimea lui Iacob.
2Fărădelegile poporului Tău le-ai trecut cu vederea,
păcatele lor le-ai acoperit. a
3Mânia Ţi-ai potolit-o,
de la iuţimea mâniei Tale Te-ai întors.

4Întoarce-ne şi pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre,
mânia Ta întoarce-Ţi-o dinspre noi.
5Oare în veci Te vei mânia pe noi,
sau din neam în neam Îţi vei întinde mânia?

6Întorcându-Te Tu, Dumnezeule, pe noi ne vei via b
şi poporul Tău se va veseli întru Tine.
7Doamne, arată-ne mila Ta
şi dă-ne mântuirea Ta!
8Auzi-voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu,
că pace va grăi El peste poporul Său
şi peste cei cuvioşi ai Săi
şi peste cei ce-şi întorc inima spre El.
9Da, aproape-i mântuirea Lui de cei ce se tem de El,
pentru ca'n ţara noastră să-şi facă slava sălaş.

10Mila şi adevărul s'au întâmpinat,
dreptatea şi pacea s'au sărutat;
11adevărul din pământ a răsărit
şi dreptatea din cer a privit. c

12Că Domnul va da bunătate,
iar pământul nostru îşi va da rodul;
13dreptatea va merge înaintea Lui
şi-I va pune paşii pe cale.