Ps 084:05
Oare în veci Te vei mânia pe noi,
sau din neam în neam Îţi vei întinde mânia?

Ps 12
PSALMUL 12
Pentru sfârşit: un psalm al lui David.
1Până când, Doamne, mă vei uita cu totul?; a
până când Îţi vei întoarce faţa de la mine?
2Până când voi pune îngândurări în sufletul meu,
dureri în inima mea ziua şi noaptea?
Până când se va ridica vrăjmaşul meu împotriva mea?

3Cată spre mine, auzi-mă Doamne, Dumnezeul meu,
luminează-mi ochii, ca nu cumva să adorm întru moarte b,
4ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu: „Întăritu-m'am împotrivă-i!“
Dacă eu mă voi clătina, cei ce mă necăjesc se vor bucura.

5Dar eu spre mila Ta am nădăjduit,
bucura-se-va inima mea de mântuirea Ta;
cânta-voi Domnului, binefăcătorului meu,
cânta-voi numelui Domnului Celui-Preaînalt. c