Ps 031:05
Păcatul mi l-am cunoscut,
farădelegea nu mi-am acoperit-o.
Zis-am: “Împotriva mea îmi voi mărturisi Domnului fărădelegea”, b
iar Tu mi-ai trecut cu vederea nelegiuirea inimii c.
Ps 50
PSALMUL 50
Pentru sfârşit: un psalm al lui David; când a venit la el profetul Natan ca să-l mustre pentru vremea când el intrase la Batşeba, femeia lui Urie *.
1Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea.
2Spală-mă'ntru totul a de fărădelegea mea
şi de păcatul meu mă curăţeşte.
3Că fărădelegea mea eu o cunosc
şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
4Ţie unuia am greşit
şi răul în faţa Ta l-am făcut, b
aşa ca Tu să Te îndreptăţeşti întru cuvintele Tale
şi Tu să biruieşti atunci când vei face judecata c.
5Că, iată, întru fărădelegi m'am zămislit
şi în păcate m'a născut maica mea d.
6Că, iată, adevărul l-ai iubit:
cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi le-ai arătat mie.
7Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi,
spăla-mă-vei şi mai alb decât zăpada mă voi albi.
8Auzului meu vei da bucurie şi veselie,
bucura-se-vor oasele cele smerite.
9Întoarce faţa Ta de către păcatele mele
şi toate fărădelegile mele şterge-le.
10Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule,
şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele e.
11Nu mă lepăda de la faţa Ta
şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.
12Dă-mi iarăşi f bucuria mântuirii Tale
şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
13Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale
şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
14Izbăveşte-mă de vina sângelui, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
15Doamne, buzele mele vei deschide
şi gura mea va vesti lauda Ta.
16Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat;
arderile-de-tot nu le vei binevoi.
17Jertfă lui Dumnezeu: duh umilit;
inima zdrobită şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi g.
18Fă-i bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
19Atunci vei binevoi jertfa de dreptate
– prinosul şi arderile-de-tot –,
atunci vor pune pe altarul Tău viţei.