Pr 24:23
Şi iarăşi pe acestea vi le spun vouă, înţelepţilor:
Nu e bine ca la judecată să-i cunoşti pe împricinaţi.
Lv 19
Porunci pentru viaţa de fiecare zi.
1Grăit-a Domnul către Moise, zicând:
2„Vorbeşte la toată obştea fiilor lui Israel şi spune-le:
3Fiecare să se teamă de tatăl său şi de mama sa, iar zilele Mele de odihnă să le păziţi: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!
4Nu vă'nturnaţi către idoli, iar dumnezei turnaţi să nu vă faceţi: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!
5De veţi aduce Domnului jertfă de mulţumire, să o aduceţi de bunăvoie;
6s'o mâncaţi în ziua jertfirii, precum şi a doua zi, iar ce va rămâne pentru a treia zi să ardeţi cu foc;
7dar de va mânca cineva a treia zi: spurcată este, şi primită nu va fi;
8cel ce va mânca, păcat va purta asupră-şi, că a spurcat lucrul cel sfânt al Domnului: sufletul acela stârpit va fi din poporul său.
9Când vă veţi secera holdele'n ţara voastră, marginea holdei să n'o seceraţi pân' la capăt, iar ceea ce cade din secera ta să nu aduni;
10nici via ta să n'o culegi a doua oară, şi nici broboanele viei tale să nu le aduni; lasă-le pe acestea săracului şi străinului: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău.
11Să nu furaţi, să nu minţiţi, şi nimeni să nu-şi înşele aproapele.
12Să nu vă juraţi strâmb pe numele Meu şi să nu pângăriţi numele cel sfânt al Dumnezeului vostru: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.
13Să nu nedreptăţeşti pe aproapele şi să nu-l jefuieşti; plata simbriaşului tău să nu doarmă la tine pân'a doua zi.
14Pe surd să nu-l grăieşti de rău, în calea orbului să nu puipiatră de poticnire; teme-te de Domnul, Dumnezeul tău: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău.
15La judecată să nu fiţi nedrepţi; nu căta la faţa săracului, iar faţa celui puternic n'o lăuda, ci'ntru dreptate să-l judeci pe aproapele tău.
16Să nu umbli cu vicleşug în neamul tău, nici să te ridici asupra sângelui aproapelui tău: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!
17Să nu-l urăşti pe fratele tău în inima ta; îl vei mustra însă pe aproapele tău, ca nu cumva din pricina lui să porţi asupră-ţi păcat.
18Să nu te răzbuni cu mâna ta şi să nu porţi pică pe fiii poporului tău, ci să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!
19Voi să păziţi legea Mea! În cireada ta să nu'mpreunezi [vite de] două soiuri; ogorul tău să nu-l semeni deodată cu două soiuri de seminţe; cu haină ţesută din două soiuri de fire să nu te îmbraci a.
20De se va culca cineva trupeşte cu o femeie care e roabă, dar care e logodită cu un alt bărbat şi încă nerăscumpărată sau căreia încă nu i s'a dat libertatea, cercetare se va face asupră-le; dar nu vor fi daţi morţii, pentru că ea nu era liberă;
21dar el Îi va aduce Domnului, la uşa cortului mărturiei, jertfă de vinovăţie: un berbec va aduce, ca jertfă pentru vina sa;
22preotul se va ruga pentru el, pentru păcatul său, aducând berbecul înaintea Domnului, iar păcatul pe care l-a făcut îi va fi iertat.
23Când veţi intra în ţara pe care v'o dă vouă Domnul, Dumnezeul vostru, şi când veţi fi sădit tot felul de pomi pentru hrană, necurăţia lor s'o curăţiţi împrejur b: necurată va fi roada lor pentru voi timp de trei ani; să n'o mâncaţi;
24în anul al patrulea toată roada lor va fi sfântă, prinos de laudă Domnului;
25iar în anul al cincilea veţi mânca din roada lor, şi astfel rodirea lor o veţi îmbelşuga: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!
26Să nu mâncaţi pe munţi c, nici să descântaţi, nici în zborul păsărilor să ghiciţi d.
27Să nu vă'ncreţiţi părul capului, nici să vă stricaţi faţa bărbii.
28În trupul vostru să nu faceţi tăieturi pentru sufletele morţilor, nici să scrieţi pe voi cu împunsături de ac; Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!
29Să nu-ţi pângăreşti fiica, făcând din ea o desfrânată, ca nu cumva pământul să cadă'n desfrânare şi ca nu cumva pământul să se umple de fărădelege.
30Zilele Mele de odihnă le veţi păzi, de locaşul Meu cel sfânt vă veţi teme: Eu sunt Domnul!
31Să nu alergaţi la cei ce cheamă morţii e, pe la vrăjitori să nu umblaţi, fiindcă ei vă întinează; Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!
32Înaintea celui cărunt să te scoli, să cinsteşti faţa bătrânului şi să te temi de Domnul, Dumnezeul tău: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!
33De se va aşeza vreun străin în ţara voastră, să nu-l strâmtoraţi.
34Străinul care s'a aşezat la voi să vă fie ca un băştinaş de-al vostru; să-l iubeşti ca pe tine însuţi, că şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!
35Să nu faceţi nedreptate, fie la judecată, fie la măsurat, fie la cântărit, fie la turnat.
36Cântarul vostru să fie drept, greutăţile drepte, efa dreaptă şi hinul drept: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Cel ce v'am scos din ţara Egiptului.
37Să păziţi legea Mea întreagă, toate rânduielile Mele, şi să le pliniţi: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!“