În Versiunea Ebraică: „roada lor s'o socotiţi netăiată'mprejur” (adică necurată, asemenea păgânilor).