Lv 19:13
Să nu nedreptăţeşti pe aproapele şi să nu-l jefuieşti; plata simbriaşului tău să nu doarmă la tine pân'a doua zi.
Iac 5
Mustrări împotriva celor bogaţi. Răbdare şi rugăciune.
1Acum către voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă de necazurile ce vor să vină asupra voastră!
2Bogăţia voastră a putrezit, şi hainele voastre le-au mâncat moliile.
3Aurul vostru şi argintul au ruginit, şi rugina lor va fi mărturie'mpotriva voastră, şi trupurile voastre ca focul le va mânca. Strâns-aţi grămezi în zilele din urmă a!
4Iată, plata pe care voi le-aţi oprit-o lucrătorilor ce v'au secerat ţarinile, strigă; şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului Sabaot.
5V'aţi desfătat pe pământ şi v'aţi dezmierdat; îmbuibatu-v'aţi inimile în ziua înjunghierii!
6Osânditu-l-aţi pe cel drept şi l-aţi omorât; el nu vă ţine piept.
7Aşadar, fraţilor, înarmaţi-vă cu răbdare până la venirea Domnului. Iată, plugarul aşteaptă preţioasa roadă a pământului, înarmat cu răbdare până ce primeşte ploaia timpurie şi târzie.
8Fiţi şi voi înarmaţi cu răbdare; întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului s'a apropiat.
9Nu gemeţi, fraţilor, unii împotriva altora b, ca să nu fiţi judecaţi; iată, Judecătorul stă'n faţa uşilor!
10Luaţi-i, fraţilor, drept pildă de suferinţă şi de îndelungă-răbdare pe profeţii care-au grăit în numele Domnului.
11Iată, îi fericim pe cei ce au răbdat: de răbdarea lui Iov aţi auzit şi deznodământul c Domnului l-aţi văzut, că mult-milostiv este Domnul şi îndurător.
12Dar înainte de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi, nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ; ci Da-ul vostru să fie da şi Nu-ul vostru să fie nu, ca să nu cădeţi sub judecată.
13Este vreunul dintre voi în suferinţă?: să se roage! Este cineva cu inimă bună?: să cânte laude!
14Este cineva'ntre voi bolnav?: să-i cheme pe preoţii Bisericii, şi ei să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului;
15şi rugăciunea credinţei îl va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va ridica; şi de va fi făcut păcate, i se vor ierta. d
16Mărturisiţi-vă aşadar unul altuia păcatele e şi rugaţi-vă unul pentru altul, ca să vă vindecaţi. Mult poate rugăciunea f dreptului cea lucrătoare g.
17Ilie era un om asemănător cu noi la fire; şi'n rugăciune s'a rugat să nu plouă, şi timp de trei ani şi şase luni n'a plouat pe pământ.
18Şi s'a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie şi pământul şi-a odrăslit roada sa.
19Fraţii mei, dacă vreunul din voi se va rătăci de la adevăr şi cineva îl va întoarce,
20să ştie el că cel ce l-a întors pe păcătos din rătăcirea căii lui îşi va mântui sufletul din moarte şi mulţime de păcate îşi va acoperi.