[ VTVechiul Testament
[ LvLeviticul
Cap. 1Rânduiala jertfelor. Arderea-de-tot.
Cap. 2Jertfele de mâncare.
Cap. 3Jertfele de mulţumire.
Cap. 4Jertfele pentru păcat.
Cap. 5Jertfe pentru vinovăţie.
Cap. 6Alte jertfe. a
Cap. 7Jertfe de ispăşire.
Cap. 8Sfinţirea lui Aaron şi a fiilor săi.
Cap. 9Jertfa lui Aaron.
Cap. 10Greşala şi pedeapsa lui Nadab şi Abiud.
Cap. 11Animale curate şi necurate.
Cap. 12Curăţirea femeilor după naştere.
Cap. 13Lepra la oameni şi pe veşminte a.
Cap. 14Curăţirea leprei.
Cap. 15Rânduieli pentru necurăţia bărbaţilor şi a femeilor.
Cap. 16Ziua cea mare a ispăşirii.
Cap. 17Locul jertfelor. Oprirea de a mânca sânge.
Cap. 18Oprirea însoţirilor nelegiuite.
Cap. 19Porunci pentru viaţa de fiecare zi.
Cap. 20Păcate şi pedepse.
Cap. 21Sfinţenia preoţilor.
Cap. 22Cum anume se vor înfrupta preoţii şi mirenii din cele sfinte; însuşirile jertfelor.
Cap. 23Despre sărbători.
Cap. 24Sfeşnicul şi pâinile punerii-înainte. A numi numele Domnului. Legea talionului.
Cap. 25Anul jubileu.
Cap. 26Binecuvântări şi blesteme.
Cap. 27Făgăduinţe şi zeciuieli.