Lv 19:27
Să nu vă'ncreţiţi părul capului, nici să vă stricaţi faţa bărbii.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Epist-30