Lv 19:09
Când vă veţi secera holdele'n ţara voastră, marginea holdei să n'o seceraţi pân' la capăt, iar ceea ce cade din secera ta să nu aduni;
Rut 2
CAPITOLUL 2
Rut adună spice în holda lui Booz.
1Noemina cunoştea un om care fusese un apropiat al soţului ei. a Omul acela era foarte cuprins, din neamul lui Elimelec, iar numele său era Booz. b
2Iar Rut, Moabiteanca, a zis către Noemina: „Mă duc în holdă să adun spicele care rămân în urma aceluia la care voi avea trecere“. Iar ea i-a zis: „Du-te, fiica mea!“ c
3Şi s'a dus. Şi, mergând, aduna în holdă pe urma secerătorilor. Şi s'a întâmplat să nimerească în holda lui Booz, cel din neamul lui Elimelec.
4Şi, iată, Booz a venit din Betleem şi le-a zis secerătorilor: „Domnul să fie cu voi!“ Iar ei i-au răspuns: „Domnul să te binecuvinteze!“
5Şi a zis Booz către servul său, care era vătaf peste secerători: „Cine este tânăra aceasta?“
6Iar servul, care era vătaf peste secerători, i-a răspuns: „Tânăra este moabiteanca aceea care s'a întors cu Noemina din câmpia Moabului.
7Ea a zis: Lasă-mă să adun şi să culeg de printre snopi în urma secerătorilor!... Şi, de când a venit, de azi-dimineaţă până acum, nu s'a odihnit nici măcar atât în holdă“.
8Atunci Booz a zis către Rut: „N'ai auzit, fiica mea?: Să nu mergi să culegi în altă holdă; să nu te duci de aici, ci rămâi la un loc cu tinerele mele d.
9Şi ia aminte la holda în care seceră ei, şi mergi pe urma lor; că, iată, eu le-am poruncit băieţandrilor să nu se atingă de tine; iar când îţi va fi sete, mergi la vase şi bea de unde ei, băieţandrii, vor scoate apă“. e
10Iar ea, căzând înaintea lui cu faţa la pământ, i-a zis: „Cum se face oare ca am aflat atâta trecere f în ochii tăi, încât să mă iei în seamă, de vreme ce eu sunt o străină?“
11Şi răspunzând Booz, i-a zis: „Mi s'au spus multe şi de toate despre cum te-ai purtat tu cu soacra ta după ce ţi-a murit bărbatul, despre cum i-ai lăsat tu pe tatăl tău şi pe mama ta şi ţara'n care te-ai născut şi ai venit la un popor pe care înainte nu l-ai ştiut.
12Domnul să-ţi răsplătească lucrarea!; multă să-ţi fie răsplata de la Domnul, Dumnezeul lui Israel, la Care ai venit să-ţi pui încrederea sub aripile Lui“. g
13Iar ea a zis: „Aflat-am trecere în ochii tăi, doamne, că m'ai alinat şi ai grăit pe inima slujnicei tale!; şi, iată, eu voi fi ca una din slujnicele tale“. h
14Şi i-a zis Booz: „Acum e vremea mesei; apropie-te aici şi mănâncă pâine şi înmoaie-ţi bucătura în oţet i“. Rut a şezut de-o parte de secerători, Booz i-a dat pâine, iar ea a mâncat şi s'a săturat, iar ce-a rămas a pus de-o parte.
15Şi s'a ridicat să culeagă. Iar Booz le-a poruncit băieţandrilor: „Lăsaţi-o să adune şi de printre snopi, şi să n'o umiliţi.
16Mai mult, daţi-i o mână de ajutor şi lăsaţi-i într'adins din ce s'a secerat; lăsaţi-o să mănânce şi să culeagă şi să n'o ţineţi de rău!“
17Aşa că ea a adunat în holdă până seara. Şi a îmblătit j ceea ce adunase şi a fost ca la o efă k de orz.
18Şi, luându-l, a intrat în cetate, iar soacra ei a văzut ce adunase. Iar Rut a adus şi i-a dat ceea ce a rămas după ce ea se săturase.
19Şi a întrebat-o soacra: „Unde ai adunat astăzi? şi unde ai lucrat? Binecuvântat să fie cel ce te-a luat în seamă!“ Iar Rut i-a spus soacrei sale unde a lucrat şi a zis: „Numele omului la care am lucrat astăzi este Booz“.
20Şi a zis Noemina către nora ei: „Binecuvântat este prin el Domnul, l că El n'a încetat să facă milă cu cei vii şi cu cei morţi m!“ Şi i-a zis Noemina: „Apropie-se omul de noi!; e una din rudele noastre de-aproape...“.
21Iar Rut a zis către soacra sa: „Da, şi mi-a mai zis: „Ţine-te aproape de tinerele mele până ce oamenii îmi vor termina tot secerişul!“
22Şi a zis Noemina către Rut, nora sa: „E bine, fiica mea, e bine că ai mers cu tinerele lui; aşa că nimeni n'o să se împiedice de tine într'o altă holdă“.
23Şi Rut s'a prins cu tinerele lui Booz să adune până se va termina secerişul orzului şi al grâului.